Olanzapine, Plasma/Serum (Zyprexa, Zyprexa Zydis)

Department

Toxicology

Delphic Registration Code

OLAN

Synonyms

Zyprexa
Zyprexa Zydis

Turnaround Time

7 days

Test Code

4619